Saturday, March 27, 2010

YAZ KAMPLARI Çocuk Yaz KamplarıHAYDİ KAMPA
Hakan Otelde Kampcılar buluşuyor. Çocukluğun yaşandığı gelişimin tamamlandığı yer. Hakan Otel Yaz Kampı
Kayıt için bizi arayın. Kampı tanımak için www.filizinkalemi.blogspot.com old- arşiv dolaşmalısınız
Haziran -Dolu-DOLU
Temmuz-15-25 YER VAR- İngilizce ve kişisel gelişim yer var. Bizi aramalisiniz
filiztosyali@yahoo.com
00902523638469
0090-5336666903

Yaşam Koçu Nasıl Olabilirsiniz Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

BODRUM ve İstanbul'da Yaşam Koçluğu Mesleğini Edinin Sertifika programı
Başvuru. Filiz Tosyalı
filiztosyali@yahoo.com
0090216-5672242
02523638469
0533-6666903Filiz Tosyalı- SERTİFİKA TAKVİMİ
NLP derslerin içine yayılarak kullanılacak
Yaşam Çemberi
Öğrenme Becerileri


BİRİNCİ GÜN
1-KOÇLUK ve KOÇLUK MESLEĞİ
Koç Nedir:
Koçların Çalışma Zamanı:

KOÇLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ
2-HANGİ ALANLARDA KOÇLUK YAPILIR
KOÇLUK NEYLE DESTEKLENEREK BAŞARIYA ULAŞILIR
Koç Olmaya Uygun musunuz
Müşteriye Yardım Nerelerde Olur
Bir Koç Nelere Dikkat Etmeli
1- Yargısız Olabilmeli
Örnek
Güven
İki koşul
A)Samimiyet ya da dürüstlük
B)Yeterlilik
Örnek
ÖrnekKOÇLUĞUN DESTEKLENMESİİKİNCİ GÜN
3-KOÇLUĞUN BİR SANATA VE İŞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Koçluk Becerilerini Sırasıyla İnceleme
A-Uyum Sağlama
Örnek
Örnek

Benzerlikler;
*Fiziksel görünüm
*Beden dili duruşumuz
Örnek

*Sesimizin kalitesi
Örnek

*Dil/ Seçtiğimiz sözcükler
*İnançlar ve değerler
4- B-Etkin Dinleme:

Duyarsınız

Karşılıklı konuşursunuz
Aktif Dinlersiniz

Örnek
KONUŞMACI.
DİNLEYİCİ
Derin Dinlersiniz

Örnek
Katılımcılar: 2 kişi
A-Konuşmacı
B-Dinleyici
Süre:20 dakika
Dinlemeye EngellerÜÇÜNCÜ GÜN
5- C-Sezgileri Kullanma

6- D-Soru Sorma Sanatı

Öyküleme
Güçlü Sorular:
Güçlü sorularda bazı özellikler vardır.
D1- “Ne” ile sorulan sorular
D2-Eyleme geçirir
D3-Sorunlardan Değil Hedeflerden Geçer
D4-Geçmişte Açıklamalar Aramaz
D5-Güçlü Sorular Danışan İçin Güçlü Varsayımlar Ortaya Atar
Temel yapı şudur.
Siz ……..ne…….fiil…..olumlu gelecek zaman
Siz
Fiil
Olumlu Gelecek Zaman

Örnek

Ne istiyorsunuz?

7-Temel sorular

NE-Hedefler ve değerler
NASIL-Başarmanın araçları
NE ZAMAN- gereken zamanDÖRDÜNCÜ GÜN

8-E-Geri Bildirim Verme
9-KOÇLUK METOTLARINDAN BAZILARIKOÇLUK SEANSINA GİRİŞ
TGROW MODELİ

Topic KONU
Konuyu anlama
Danışanı tanıma


WAY FORWARD GOAL-HEDEF
Açıklık Seansın hedefi ne
Yükümlülük
Eyleme geçmek


OPTIONS REALITY
SEÇENEKLER GERÇEKLİK
Mümkün olan ne? Kim? NE? zaman
Başka neler Nerede? Ne kadar?

T-Topic- Konu
G-Goal-Hedef
Örnek
İki Farklı Hedef Tipi:
GERÇEKLİK


BEŞİNCİ GÜN 5/3Cuma

10-SEÇENEKLER
SONUÇLANDIRMA


11-KOÇLUK ÇALIŞMASININ ENGELLERİ

A-Çevresel ve fiziksel Engeller
Koçluk Odası
Yorgunluk
B-Koçun Davranışlarıyla İlgili Engeller
Fazla Konuşma
Örnek
C-Duygusal Durumlar
Örnek
ALTINCI GÜN
12- İLK SEANS
BİRİNCİ AŞAMA
Koçluk Çerçevesini Kurma
13- İKİNCİ AŞAMA
Anlayış geliştirme ve yön belirleme
YEDİNCİ GÜN 12
14- ÜÇÜNCÜ AŞAMA:
Gözden Geçirme-Gelişimi Onaylama
15-
DÖRDÜNCÜ AŞAMA:
Sonuçlandırma
16-
SEKİZİNCİ GÜN
SEANS TABLOSU:
Seans Bir
Seans İki
Seans Üç
Seans Dört:
Seans Beş17-

Kişisel Gelişimin Planlarının Unsurları:
1-Hedef geliştirme
2-Geliştirmek istediği davranışlar
3-Gelişim için eylem planları
4-Geliştirilmesi gereken alanlar
Kişisel Gelişimi destekleyen Öneriler
Müşteri Memnuniyeti
Koçun Kendisine Sorması Gerekenler18-
DOKUZUNCU GÜN
KOÇLUK SORULARI
Hedef Belirleme Soruları
Eylem Soruları19-
ONUNCU GÜN
KOÇLUK PRATİKLERİ ve İLK MÜŞTERİ
Sekiz Aşama
1-Karşılıklı anlayış ve anlaşma ilişkisinin ve güvenin kurulması
Müşterinin inanç ve değerlerine saygı göster
2-Müşteri Beklentisi Yönetimi

3- Müşterinin Bilgi Ayıklaması Düşünmesi
4-Müşteri kaygısını Anlama

5- Koçluk Birlikteliği Kurulması

6- Pratik Düzenlemeler
7- Koçluk Seanslarındaki Programa Bağlılık
8-Koçluğun Başlaması
Örnekler20.

ONBİRİNCİ GÜN
Sertifika öncesi koçluk pratikleri

Seçilen sunumlar CD’ye alınacak
Sertifika töreni ve ikram

Yaşam Koçu Nasıl Olabilirsiniz Yaşam Koçluğu Setifika Programı

BODRUM ve İstanbul'da Yaşam Koçluğu Mesleğini Edinin Sertifika programı
Başvuru. Filiz Tosyalı
filiztosyali@yahoo.com
0090216-5672242
02523638469
0533-6666903Filiz Tosyalı- SERTİFİKA TAKVİMİ
NLP derslerin içine yayılarak kullanılacak
Yaşam Çemberi
Öğrenme Becerileri


BİRİNCİ GÜN
1-KOÇLUK ve KOÇLUK MESLEĞİ
Koç Nedir:
Koçların Çalışma Zamanı:

KOÇLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ
2-HANGİ ALANLARDA KOÇLUK YAPILIR
KOÇLUK NEYLE DESTEKLENEREK BAŞARIYA ULAŞILIR
Koç Olmaya Uygun musunuz
Müşteriye Yardım Nerelerde Olur
Bir Koç Nelere Dikkat Etmeli
1- Yargısız Olabilmeli
Örnek
Güven
İki koşul
A)Samimiyet ya da dürüstlük
B)Yeterlilik
Örnek
ÖrnekKOÇLUĞUN DESTEKLENMESİİKİNCİ GÜN
3-KOÇLUĞUN BİR SANATA VE İŞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Koçluk Becerilerini Sırasıyla İnceleme
A-Uyum Sağlama
Örnek
Örnek

Benzerlikler;
*Fiziksel görünüm
*Beden dili duruşumuz
Örnek

*Sesimizin kalitesi
Örnek

*Dil/ Seçtiğimiz sözcükler
*İnançlar ve değerler
4- B-Etkin Dinleme:

Duyarsınız

Karşılıklı konuşursunuz
Aktif Dinlersiniz

Örnek
KONUŞMACI.
DİNLEYİCİ
Derin Dinlersiniz

Örnek
Katılımcılar: 2 kişi
A-Konuşmacı
B-Dinleyici
Süre:20 dakika
Dinlemeye EngellerÜÇÜNCÜ GÜN
5- C-Sezgileri Kullanma

6- D-Soru Sorma Sanatı

Öyküleme
Güçlü Sorular:
Güçlü sorularda bazı özellikler vardır.
D1- “Ne” ile sorulan sorular
D2-Eyleme geçirir
D3-Sorunlardan Değil Hedeflerden Geçer
D4-Geçmişte Açıklamalar Aramaz
D5-Güçlü Sorular Danışan İçin Güçlü Varsayımlar Ortaya Atar
Temel yapı şudur.
Siz ……..ne…….fiil…..olumlu gelecek zaman
Siz
Fiil
Olumlu Gelecek Zaman

Örnek

Ne istiyorsunuz?

7-Temel sorular

NE-Hedefler ve değerler
NASIL-Başarmanın araçları
NE ZAMAN- gereken zamanDÖRDÜNCÜ GÜN

8-E-Geri Bildirim Verme
9-KOÇLUK METOTLARINDAN BAZILARIKOÇLUK SEANSINA GİRİŞ
TGROW MODELİ

Topic KONU
Konuyu anlama
Danışanı tanıma


WAY FORWARD GOAL-HEDEF
Açıklık Seansın hedefi ne
Yükümlülük
Eyleme geçmek


OPTIONS REALITY
SEÇENEKLER GERÇEKLİK
Mümkün olan ne? Kim? NE? zaman
Başka neler Nerede? Ne kadar?

T-Topic- Konu
G-Goal-Hedef
Örnek
İki Farklı Hedef Tipi:
GERÇEKLİK


BEŞİNCİ GÜN 5/3Cuma

10-SEÇENEKLER
SONUÇLANDIRMA


11-KOÇLUK ÇALIŞMASININ ENGELLERİ

A-Çevresel ve fiziksel Engeller
Koçluk Odası
Yorgunluk
B-Koçun Davranışlarıyla İlgili Engeller
Fazla Konuşma
Örnek
C-Duygusal Durumlar
Örnek
ALTINCI GÜN
12- İLK SEANS
BİRİNCİ AŞAMA
Koçluk Çerçevesini Kurma
13- İKİNCİ AŞAMA
Anlayış geliştirme ve yön belirleme
YEDİNCİ GÜN 12
14- ÜÇÜNCÜ AŞAMA:
Gözden Geçirme-Gelişimi Onaylama
15-
DÖRDÜNCÜ AŞAMA:
Sonuçlandırma
16-
SEKİZİNCİ GÜN
SEANS TABLOSU:
Seans Bir
Seans İki
Seans Üç
Seans Dört:
Seans Beş17-

Kişisel Gelişimin Planlarının Unsurları:
1-Hedef geliştirme
2-Geliştirmek istediği davranışlar
3-Gelişim için eylem planları
4-Geliştirilmesi gereken alanlar
Kişisel Gelişimi destekleyen Öneriler
Müşteri Memnuniyeti
Koçun Kendisine Sorması Gerekenler18-
DOKUZUNCU GÜN
KOÇLUK SORULARI
Hedef Belirleme Soruları
Eylem Soruları19-
ONUNCU GÜN
KOÇLUK PRATİKLERİ ve İLK MÜŞTERİ
Sekiz Aşama
1-Karşılıklı anlayış ve anlaşma ilişkisinin ve güvenin kurulması
Müşterinin inanç ve değerlerine saygı göster
2-Müşteri Beklentisi Yönetimi

3- Müşterinin Bilgi Ayıklaması Düşünmesi
4-Müşteri kaygısını Anlama

5- Koçluk Birlikteliği Kurulması

6- Pratik Düzenlemeler
7- Koçluk Seanslarındaki Programa Bağlılık
8-Koçluğun Başlaması
Örnekler20.

ONBİRİNCİ GÜN
Sertifika öncesi koçluk pratikleri

Seçilen sunumlar CD’ye alınacak
Sertifika töreni ve ikram


LİONLAR BODRUM'DA

Lions Akdeniz Konferansı Başkanı Metin Taşkentin Konuşması..Tarih : 26.03.2010


--------------------------------------------------------------------------------

Lions Akdeniz Konferansı Hedefi, Akdenizi bir Barış Gölü Haline Dönüştürmek olduğunu ifade eden Konferans Başkanı Metin Taşkentin konuşmasının tam metni.

--------------------------------------------------------------------------------
"Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği bugün beş kıtaya yayılmış 205 ülkede kurulu ve 1,3 milyon üyesi bulunan 45 bin Lions Kulübünün oluşturduğu birliktir. Hudutların anlamını ve önemini kaybetmeye başladığı dünyamızda hizmetleriyle her geçen gün daha fazla insana ulaşmayı başaran Uluslararası Lions için Akdeniz havzası dünya barışına ne denli katkıda bulunabileceğini ortaya koyabileceği bir laboratuardan farksız.. Bu uğurda biz Lionların kişisel ve kolektif yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz en uygun hizmet sahası Akdeniz Havzası. Akdeniz Havzasında hizmet etmenin gerekliliğine gönülden inanan Avrupalı Lionlar ilk adımları 1985 yılında attılar ve Lions Akdeniz Konferansını toplamayı başardılar. 1995 yılına kadar her iki yılda bir Sicilya'da Taormina'da bir araya gelmeyi sürdürdüler. Oldukça üst düzeyde, bilimsel ve kültürel tartışmaların yapıldığı bu toplantılara ülkelerden diplomatik temsilciler de katılıyordu. Ve tartışılan konular genelde Akdeniz'in her türlü kirliliğe karşı korunmasında odaklanıyordu.

1995 Konvansiyonu özellikle Lionların yönlendirmesiyle, Akdeniz'deki çevre kirliliğinin yanında, ekonomik ve dengeli gelişme problemleri ile sosyal ve demografik konuların da ele alınması gereğini benimsedi. Zira gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik seviye farklılığı ve hızla artan nüfus baskısı karşısında kaçınılmaz hale gelen insan göçü Akdeniz Havzasının en önemli gelişmelerinden birini oluşturmaya başlamıştı. Bu gelişmeler karşısında hareket etme ihtiyacını duyan Lionlar önemi gittikçe artan konuları görüşmek üzere her yıl bir araya gelmeye başladılar. Hedef artık belliydi. " Akdeniz'i bir Barış Gölü haline dönüştürmek. "

Akdeniz'e kıyısı bulunan tüm ülkelere mensup Lionların, sayıları her seferinde biraz daha artarak bir araya geldikleri Beyrut (1997), Tunus (1998) ve Malta (1999) toplantılarında bu problemlerin karmaşıklığı karşısında yapılan çalışmalarda devamlılığın şart olduğu kesinlikle ortaya konuldu ve bu doğrultuda çalışmak üzere "Akdeniz Dayanışması Gözlem Grubu" oluşturulması kararlaştırıldı. Bu grubun hedef ve amaçlarını bilmemiz Uluslararası Lions Akdeniz Konferanslarının önemini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Değişik kültürleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak,
Çevrenin korunmasına yönelik girişimleri desteklemek,
Üye ülkeler arasında kendi yönetim çevrelerindeki aktivite ve girişimlerle ilgili bilgi akışını teşvik etmek
Akdeniz'in her kıyısındaki kulüpler arasında ikizleşme programlarını yaygınlaştırmak
Lisans ve lisans üstü eğitim gören gençler için eğitim bursu ve staj imkanları yaratabilmeyi teşvik etmek amacıyla, Akdeniz üniversiteleri ve diğer kuruluşlarıyla işbirliği tesis etmek.
Akdeniz Dayanışması Gözlem Grubu değişik girişimleri takip etmek ve planlamak, üye ülkelerden gelebilecek muhtemel teklifleri kabul etmek ve değerlendirmeye almak sorumluluğunu üstlenmiş bulunan Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyor. Kurul her üye ülkeden bir tane olmak üzere, iki yıllığına görevlendirilen temsilcilerden oluşuyor. Temsilciler kendi içlerinden bir kişiyi "Koordinatör" seçiyor. Şu anda bu görevi 01 Temmuz 2009 tarihinde Lübnanlı Geçmiş Uluslar arası Direktör Salim Moussan'dan devralan Tunuslu PDG Mohamed Ben Jemaa yürütüyor.Perpignan ( 2000 ), Taormina ( 2001 ), Tanca ( 2002 ), Dubrovnik (2003), Oran ( 2005 ), Lecce ( 2006 ) ve Aix-En-Provence ( 2007 ), Tunus ( 2009 ) şehirlerinde toplantılarını sürdüren Lions Akdeniz Konferansına Türkiye ilk kez 2004 yılında Mersin'de başarılı bir ev sahipliği yaptığı açıklandı.Metin Taşkent konuşmasında devamla şunları anlattı :" 2010 Lions Akdeniz Konferansı ev sahipliği için Türkiye olarak yeniden koyduğumuz adaylığımız Tunus'da yapılan oylamada 2010 Lions Akdeniz Konferansının Bodrum / Türkiye" olarak oy birliği ile destek bulmuştur.

Ve neticesinde Uluslararası Lions Akdeniz Konferansı'nın 13 üncüsü, davetli bulunan Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs, KKTC, Irak, Lübnan, Ürdün, İsrail, Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir ülke Lionlarının ve misafir ülke temsilcilerinin 300 ü kişiyi aşkın katılımıyla 25 - 28 Mart 2010 tarihleri arasında Bodrum Kefaluka Resort Hotel de yapılmaktadır. Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek amacıyla çaba sarf eden Uluslararası Lions hareketinin içinde yer almış olan biz Türk Lionları açısından insanımız ve insanlık için karşılıksız hizmetler üretmenin ötesinde vazgeçemeyeceğimiz bir diğer amaç da Türkiye'mizin ve Türk toplumunun gelmiş bulunduğu çağdaş uygarlık düzeyini tüm dünyanın gözleri önüne sermek ve bu sayede ülkemizin ve insanımızın doğru tanıtımını yapmaktır. Bugün başlayan Lions Akdeniz Konferansını bu amaç doğrultusunda değerlendireceğimiz şüphesizdir. Bugün Türkiye'de mevcut yaklaşık 7200 lionun mensubu bulunduğu 340 a yakın Lions Kulübünün temsilcilerinin yanında 14 Akdeniz ülkesinden gelen 300 ü aşkın Lionun katılımıyla bu Konferans, bilgilerimize göre, Bodrum yarımadasında gönüllülerden oluşan bir STK nın yaptığı bu kapsamdaki ilk konferans olacaktır. Geliri ağırlıklı olarak turizmden oluşan bu şirin yöremizde ölü sezonda yapmakta olduğumuz bu Konferansın Bodrum esnafı açısından küçümsenemeyecek bir canlılığı da beraberinde getireceği aşikardır. Üç gün devam edecek Konferans süresince organize edilecek çalışma oturumlarında ülkemizi ve dünyamızı ilgilendiren aktüel konular ele alınacak ve özellikle Lions gibi uluslararası kuruluşların bu gibi konularda nasıl etkin rol oynayabileceklerine dönük araştırma ve öneriler tartışılacaktır. Ekonomik konuların tartışılacağı oturumun ana başlığı "Ekoturizm"dir. Çevre sorunlarının ele alınacağı oturumda ise ana başlık "Küresel Isınma " olarak tespit edilmiştir. Kültürel ve sosyal konuların ele alınacağı üçüncü oturumun ise ana teması " Kadına Uygulanan Şiddet " tir ve konuk konuşmacısı kadından sorumlu eski Devlet Bakanımız Sn.Önay Alpago'dur.

Böylesine bir organizasyonun içeriğinden ve de bu tür çalışmalarla ülke tanıtımında üzerlerine düştüğüne inandıkları görevi yerine getirmeye çaba sarf eden Türk Lionlarının bu çalışmasından tüm ülke halkımızın haberdar olması gerektiği inancımızı paylaşmak istiyoruz." dedi.

Bodrum Gündem - www.bodrumgundem.com
URL: http://www.bodrumgundem.com/yazdir.asp?ID=1538

Saturday, March 13, 2010

Çocuklar ve gençler için YAZ KAMPI YAZ KAMPI için bizi aramalısınız KAMPLAR DEVAM EDİYOR


siz de kampa katilmak için bizi arayın şartları size göre planlayalım
filiztosyali@yahoo.com
0090-2165672242
0090-5336666903
0090-2523638469
Cihan Ceyhan Kocaeli 16 yaş
Kamp çok güzeldi. Arkadaşlar çok iyi. Çizgi Roman Atölyesi benim
için çok ilginçti.
Bilge Çöpür- Bodrum 11 Yaş
Ben filiz teyzeyle 6 yaşımdan bu yana etkinliklere katıldım. Kamp da bu etkinliklerden biri çok mutlu oldum. Kamp mükemmeldi. Aqupark da çok eğlenceliydi. Seneye yine kamptayım
Sibel Kaşdaş-Antakya 14 Yaş
Gezmek, dikiş, nakış, tiyatro, kişisel gelişim her şey mükemmeldi. Biz çok şanslı gençleriz.
Gökhan Yüce-Kütahya 15 Yaş
Üzerimdeki şımarıklığı attım. Kazancım somsuz. Burayı bu insanları çok sevdim Ben seneye yine buradayım, yani Bitez’de. Olta, elektrik aparatları, tiyatro ve geziler hangisini anlatsam
Beliz Eker-İstanbul
Geçen yıl bu kamptaydım. Plan yapılmamıştı. Gelen bir telefonla ikinci kez kendimi kampta buldum, haberim böyle oldu. Gazete çıkarmak, haber yapmak, gezmek, tiyatro hangisini anlatsam her şey çok güzel. Seneye belki yine gelirim. Burada mutluyum. Hakan oteli çok seviyorum.

Wednesday, March 10, 2010

ÇOCUKLAR İÇİN YARIŞMA GİBİ KATILIM
Seçilerek sempozyuma ya siz ya çocuğunuz ya da ikiniz katılın. Çocuğunuzla yapılacak en güzel şey proje üretmek. Onu küçük yaşta proje hazırlamaya alıştırmanız sizi de onu da mutlu eder. Çocuklara verilen asla boşa gitmez. Bizi arayin bilgilendirelim. Konu: Çocuk Edebiyatında Çevre ve Ekoloji
Sempozyum bilgilerini

Maille şartnamayi gönderebiliriz.
filiztosyali@yahoo.com
00905336666903 nolu telefondan alabilirsiniz.

Geleceğin küçük yazarları yazarlarla buluşuyor.

Saturday, March 06, 2010

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Yaşam Koçu Filiz Tosyalı
0533-6666903
filiztosyali@yahoo.com
Lütfen bizi arayın bilgi alın. Çağın mesleğini öğrenmeye ve öğretmeye hazır mısınız?
Değişime hazır mısınız.
Sertifika programı Bağdat Caddesinde, Ataşehir'de ve Kadıköy'de.
Kurs saatlerinden size uyanı seçmelisiniz.
GUnduz kursuna kaydinizi yaptırmak isterseniz bizi aramalısınız.
19.00-21.30 5 hafta haftada iki gün